Please enter a search term:

Pogoji uporabe - Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Vsebina tega spletnega mesta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Besedila, slike, grafike, zvočne, video in animacijske datoteke ter njihova ureditev na tem spletnem mestu so predmet avtorskih pravic in drugih zakonov za zaščito intelektualne lastnine. Ni jih dovoljeno kopirati, spreminjati ali uporabljati na drugih spletnih mestih, niti v komercialne namene niti za distribucijo. Izjema so slike ali grafike, ki so izrecno namenjene za ta namen.

Blagovne znamke

Če ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke, omenjene na spletnih straneh MPROFI, pravno zaščitene blagovne znamke MPROFI, vključno z vsemi glavnimi blagovnimi znamkami MPROFI ter logotipi in emblemi MPROFI in njenih podružnic.

Garancija

MPROFI ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za aktualnost, pravilnost in popolnost informacij. Informacije zagotavljamo brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih izjav ali jamstev. Prav tako so izključene vse implicitne garancije glede prodajljivosti in primernosti za določen namen.

Družba MPROFI AG ni odgovorna za vsebino spletnih strani, na katere se ta spletna stran neposredno ali posredno sklicuje.

Družba MPROFI AG si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev navedenih informacij brez predhodnega obvestila.

Družba MPROFI AG ni odgovorna za nobeno neposredno ali posredno škodo, vključno z izgubo dobička, ki bi izhajala iz informacij na tem spletnem mestu ali bi bila kako drugače povezana z njimi.

Izjave na spletni strani

Na našem spletnem mestu boste našli tudi izjave, usmerjene v prihodnost, ki temeljijo na prepričanjih vodstva MPROFI. Takšne izjave odražajo stališče MPROFI glede prihodnjih dogodkov v času, ko so bile dane, in so podvržene tveganjem in negotovostim. Številni dejavniki lahko povzročijo, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tukaj predvidenih. Takšni dejavniki med drugim vključujejo spremembe splošnih gospodarskih in poslovnih razmer, spremembe menjalnih tečajev in obrestnih mer ter spremembe poslovne strategije. MPROFI ne namerava ali ni dolžan posodabljati teh izjav o prihodnosti.

Licenčne pravice

MPROFI vam želi ponuditi inovativen in informativen internetni program. Zavedajte se, da mora MPROFI varovati svojo intelektualno lastnino, vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami, in da te internetne strani ne podeljujejo nobenih licenčnih pravic za intelektualno lastnino MPROFI.

Slikovne pravice

Drugo © adobe stock / aboutpixel / pixelio / shutterstock/ iStock