Please enter a search term:

  • Storitvena industrija

    Kupci še nikoli niso bili tako zahtevni in še nikoli ni bilo mogoče tako individualno izpolniti njihovih želja, kot je to mogoče danes. Za vas razvijemo najboljšo in najprimernejšo pot za stranke ter poiščemo idealno platformo v e-trgovini ali pri upravljanju strank.

    Odkrijte zdaj!

Storitvena industrija

Storitveni sektor je največji in najhitreje rastoči gospodarski sektor v Nemčiji (70 % BDP) ter najpomembnejši industrijski sektor poleg proizvodnje vozil, kemične industrije in strojništva .

V Švici je ta sektor celo najpomembnejši in največji industrijski sektor med vsemi z deležem približno 74 % skupne bruto dodane vrednosti. Verjetno v nobeni drugi panogi digitalizacija ni bila takšno gonilo inovacij: razvoj in spremembe so hitre in se nenehno prilagajajo. Trgi izdelkov, fizične storitve in digitalne ponudbe niso več osamljeni, temveč se medsebojno dopolnjujejo in tvorijo pametne storitve.

Brez aplikacij, platform za e-trgovanje in pametnih storitev nič več ne deluje. mprofi podjetjem iz storitvene panoge ponuja optimalno podporo pri razvoju in širitvi njihovih poslovnih modelov, saj smo specializirani prav za to.


Področja uporabe digitalizacije v storitveni industriji

Kemična in farmacevtska industrija je ena najpomembnejših in najbolj inovativnih industrij na svetu. V njej se razvijajo, proizvajajo in distribuirajo izdelki, ki imajo ključno vlogo pri zdravju in dobrem počutju ljudi. Zaradi vse večje globalizacije, naraščajočega konkurenčnega pritiska in spreminjajočih se potreb strank je digitalizacija v tej industriji postala zelo pomembna.

V nadaljevanju vam želimo predstaviti možnosti in področja uporabe digitalizacije v kemični in farmacevtski industriji:

Zaključek

Digitalizacija v storitveni industriji ponuja ogromno priložnosti za učinkovitejše delovne procese, zmanjšanje stroškov in nove poslovne priložnosti. Da bi ta potencial izkoristili, je treba že zgodaj sprejeti prave ukrepe in k digitalizaciji pristopiti strateško. Osredotočiti se je treba tudi na potrebe in pričakovanja strank, da bi povečali njihovo zadovoljstvo in vzpostavili dolgoročne odnose s strankami.