Please enter a search term:

 • BIM

  Strokovno znanje BIM | Povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov | Odkrijte prednosti

  Kliknite tukaj

BIM | Informacijsko modeliranje stavb

Uvod v tehnologijo BIM: celovit pregled za digitalno gradbeništvo

Digitalna preobrazba je v zadnjih letih igrala pomembno vlogo v skoraj vsaki panogi in gradbeništvo ni izjema. Informacijsko modeliranje stavb (BIM) je inovativna tehnologija, ogrodje in programski jezik, ki lahko revolucionarno spremeni način gradnje. V tem članku predstavljamo celovit pregled BIM in kako lahko koristi vašemu podjetju.

Kaj je BIM?

BIM je kratica za informacijsko modeliranje stavb. Gre za digitalno tehnologijo, ki omogoča učinkovitejše in uspešnejše načrtovanje, projektiranje, gradnjo in upravljanje stavb. BIM omogoča zajem, shranjevanje in upravljanje vseh pomembnih informacij o gradbenem projektu v enotnem digitalnem modelu. To poenostavi sodelovanje med različnimi strankami, kot so arhitekti, inženirji, izvajalci in lastniki stavb, ter zagotavlja boljšo komunikacijo in usklajevanje.

Prednosti BIM

Sprejetje BIM v gradbeništvu prinaša številne prednosti, med drugim:

 • Učinkovitost : BIM omogoča učinkovitejše načrtovanje in usklajevanje, saj zagotavlja dostop do vseh pomembnih informacij v osrednjem digitalnem modelu. S tem se skrajša čas, ki ga porabimo za iskanje in izmenjavo informacij, ter se izognemo napakam in zamudam.
 • Prihranek stroškov: Z zgodnjim prepoznavanjem težav in morebitnih konfliktov lahko lastniki in izvajalci prihranijo stroške, ki bi običajno nastali zaradi predelav in zamud.
 • Komunikacija: BIM izboljša komunikacijo in sodelovanje med različnimi strankami, saj poenostavi izmenjavo informacij in zmanjša število nesporazumov.
 • Trajnost: BIM pomaga zmanjšati porabo energije in vpliv stavb na okolje v njihovem življenjskem ciklu, saj omogoča boljše načrtovanje in upravljanje virov.
 • Upravljanje objektov: Modeli BIM se lahko uporabljajo tudi po dokončanju stavbe za optimizacijo njenega obratovanja in vzdrževanja.

 • Programska oprema in orodja BIM

  Programska oprema in orodja BIM

  Obstajajo različna programska orodja in platforme, ki podpirajo BIM ter omogočajo ustvarjanje in upravljanje digitalnih modelov. Nekatere izmed najbolj priljubljenih programskih rešitev BIM so:

  • Autodesk Revit : zmogljiva programska oprema BIM, zasnovana posebej za arhitekte, inženirje in izvajalce. Revit omogoča načrtovanje in vizualizacijo modelov stavb v 3D ter vključuje funkcije za sodelovanje in upravljanje informacij o projektu.

  • Graphisoft Archicad: Arhitekt: še ena priljubljena programska oprema BIM, ki se odlikuje po enostavni uporabi in zmogljivih zmogljivostih modeliranja. Archicad je še posebej primeren za arhitekte in oblikovalce ter podpira izdelavo podrobnih 3D-modelov in tehničnih risb.

  • Bentley Systems OpenBuildings Designer: To orodje BIM je prilagojeno potrebam inženirjev in izvajalcev ter omogoča oblikovanje, analizo in dokumentiranje modelov stavb. OpenBuildings Designer podpira tudi integracijo geoprostorskih informacij in sodelovanje med različnimi disciplinami.

  • Trimble Tekla Structures : Rešitev BIM, osredotočena na modeliranje jeklenih in betonskih konstrukcij. Tekla Structures zagotavlja celovita orodja za načrtovanje, gradnjo in izdelavo konstrukcijskih elementov ter omogoča izdelavo natančnih načrtov in podatkov o izdelavi.


 • Obstajajo različna programska orodja in platforme, ki podpirajo BIM ter omogočajo ustvarjanje in upravljanje digitalnih modelov. Nekatere izmed najbolj priljubljenih programskih rešitev BIM so:

  • Autodesk Revit : zmogljiva programska oprema BIM, zasnovana posebej za arhitekte, inženirje in izvajalce. Revit omogoča načrtovanje in vizualizacijo modelov stavb v 3D ter vključuje funkcije za sodelovanje in upravljanje informacij o projektu.

  • Graphisoft Archicad: Arhitekt: še ena priljubljena programska oprema BIM, ki se odlikuje po enostavni uporabi in zmogljivih zmogljivostih modeliranja. Archicad je še posebej primeren za arhitekte in oblikovalce ter podpira izdelavo podrobnih 3D-modelov in tehničnih risb.

  • Bentley Systems OpenBuildings Designer: To orodje BIM je prilagojeno potrebam inženirjev in izvajalcev ter omogoča oblikovanje, analizo in dokumentiranje modelov stavb. OpenBuildings Designer podpira tudi integracijo geoprostorskih informacij in sodelovanje med različnimi disciplinami.

  • Trimble Tekla Structures : Rešitev BIM, osredotočena na modeliranje jeklenih in betonskih konstrukcij. Tekla Structures zagotavlja celovita orodja za načrtovanje, gradnjo in izdelavo konstrukcijskih elementov ter omogoča izdelavo natančnih načrtov in podatkov o izdelavi.

 • Standardi in smernice BIM

  Standardi in smernice BIM

  Za uspešno uporabo tehnologij BIM je pomembno upoštevati standarde in smernice, ki zagotavljajo sodelovanje in interoperabilnost med različnimi sistemi in strankami. Nekateri najpomembnejši standardi BIM so:

  • ISO 19650: mednarodni standard, ki ureja organizacijo in digitalizacijo informacij v gradbeništvu. Standard ISO 19650 vsebuje smernice za upravljanje informacij v celotnem življenjskem ciklu gradbenega projekta in določa zahteve za izvajanje sistemov BIM.

  • Industry Foundation Classes (IFC ): odprti podatkovni model, ki omogoča izmenjavo informacij BIM med različnimi programskimi orodji in platformami. IFC zagotavlja, da se lahko vsi pomembni podatki v projektu BIM upravljajo in izmenjujejo na dosleden in interoperabilen način.

  • buildingSMART: Mednarodna organizacija, ki se ukvarja s spodbujanjem odprtih standardov in interoperabilnosti na področju BIM. buildingSMART razvija in podpira različne standarde, orodja in vire, ki poenostavljajo in izboljšujejo uporabo tehnologij BIM.


 • Za uspešno uporabo tehnologij BIM je pomembno upoštevati standarde in smernice, ki zagotavljajo sodelovanje in interoperabilnost med različnimi sistemi in strankami. Nekateri najpomembnejši standardi BIM so:

  • ISO 19650: mednarodni standard, ki ureja organizacijo in digitalizacijo informacij v gradbeništvu. Standard ISO 19650 vsebuje smernice za upravljanje informacij v celotnem življenjskem ciklu gradbenega projekta in določa zahteve za izvajanje sistemov BIM.

  • Industry Foundation Classes (IFC ): odprti podatkovni model, ki omogoča izmenjavo informacij BIM med različnimi programskimi orodji in platformami. IFC zagotavlja, da se lahko vsi pomembni podatki v projektu BIM upravljajo in izmenjujejo na dosleden in interoperabilen način.

  • buildingSMART: Mednarodna organizacija, ki se ukvarja s spodbujanjem odprtih standardov in interoperabilnosti na področju BIM. buildingSMART razvija in podpira različne standarde, orodja in vire, ki poenostavljajo in izboljšujejo uporabo tehnologij BIM.

 • Področja uporabe BIM

  Področja uporabe BIM

  BIM ponuja številne aplikacije v različnih fazah gradbenega projekta:

  • Načrtovanje in projektiranje: BIM omogoča načrtovanje in vizualizacijo modelov stavb v 3D, da bi dobili boljšo predstavo o končni zasnovi. Podpira tudi analizo učinkovitosti stavbe in optimizacijo načrtov z vidika energetske učinkovitosti in trajnosti.

  • Gradnja: BIM pomaga pri usklajevanju gradbenih postopkov in virov, saj omogoča dostop do vseh ustreznih informacij in zgodnje odkrivanje morebitnih konfliktov. To omogoča učinkovitejšo in stroškovno učinkovitejšo gradnjo.

  • Obratovanje in vzdrževanje: Modeli BIM se lahko uporabljajo tudi po dokončanju stavbe za optimizacijo njenega obratovanja in vzdrževanja. Upravljavci objektov lahko dostopajo do modela BIM, da pridobijo informacije o sistemih in sestavnih delih stavbe ter učinkoviteje načrtujejo vzdrževalna dela.

  • Prenova in rušenje: BIM se lahko uporablja za načrtovanje prenove in rušenja, saj zagotavlja podrobne informacije o obstoječih strukturah in materialih. To omogoča boljše usklajevanje del in zmanjšanje vplivov na okolje.


 • BIM ponuja številne aplikacije v različnih fazah gradbenega projekta:

  • Načrtovanje in projektiranje: BIM omogoča načrtovanje in vizualizacijo modelov stavb v 3D, da bi dobili boljšo predstavo o končni zasnovi. Podpira tudi analizo učinkovitosti stavbe in optimizacijo načrtov z vidika energetske učinkovitosti in trajnosti.

  • Gradnja: BIM pomaga pri usklajevanju gradbenih postopkov in virov, saj omogoča dostop do vseh ustreznih informacij in zgodnje odkrivanje morebitnih konfliktov. To omogoča učinkovitejšo in stroškovno učinkovitejšo gradnjo.

  • Obratovanje in vzdrževanje: Modeli BIM se lahko uporabljajo tudi po dokončanju stavbe za optimizacijo njenega obratovanja in vzdrževanja. Upravljavci objektov lahko dostopajo do modela BIM, da pridobijo informacije o sistemih in sestavnih delih stavbe ter učinkoviteje načrtujejo vzdrževalna dela.

  • Prenova in rušenje: BIM se lahko uporablja za načrtovanje prenove in rušenja, saj zagotavlja podrobne informacije o obstoječih strukturah in materialih. To omogoča boljše usklajevanje del in zmanjšanje vplivov na okolje.

 • Izvajanje in usposabljanje za BIM

  Izvajanje in usposabljanje za BIM

  Uspešno izvajanje BIM v podjetju zahteva tako tehnične kot organizacijske spremembe. Nekateri koraki, ki so lahko v pomoč, so:

  • Razvoj strategije BIM: Jasna strategija in vizija za izvajanje BIM v vašem podjetju sta ključnega pomena. Opredelite svoje cilje in zahteve, da ugotovite, katera orodja in postopki BIM najbolje ustrezajo vašim potrebam.

  • Ocenite programsko in strojno opremo: Preučite različne programske rešitve BIM in izberite tisto, ki najbolj ustreza vašemu poslovanju in projektom. Prav tako se prepričajte, da imate potrebno strojno opremo za učinkovito uporabo programske opreme BIM.

  • Usposabljanje in krepitev zmogljivosti: Vlagajte v usposabljanje svojega osebja, da bi izboljšali njegovo usposobljenost za uporabo tehnologij BIM. To lahko storite z usposabljanjem, delavnicami in spletnimi viri.

  • Prilagodite procese in delovne tokove: Prilagodite obstoječe procese in delovne tokove zahtevam BIM, da zagotovite nemoteno integracijo

  • Spodbujajte sodelovanje: BIM zahteva tesno sodelovanje med različnimi oddelki in partnerji. Spodbujajte komunikacijo in izmenjavo informacij, da izkoristite vse možnosti BIM.


 • Uspešno izvajanje BIM v podjetju zahteva tako tehnične kot organizacijske spremembe. Nekateri koraki, ki so lahko v pomoč, so:

  • Razvoj strategije BIM: Jasna strategija in vizija za izvajanje BIM v vašem podjetju sta ključnega pomena. Opredelite svoje cilje in zahteve, da ugotovite, katera orodja in postopki BIM najbolje ustrezajo vašim potrebam.

  • Ocenite programsko in strojno opremo: Preučite različne programske rešitve BIM in izberite tisto, ki najbolj ustreza vašemu poslovanju in projektom. Prav tako se prepričajte, da imate potrebno strojno opremo za učinkovito uporabo programske opreme BIM.

  • Usposabljanje in krepitev zmogljivosti: Vlagajte v usposabljanje svojega osebja, da bi izboljšali njegovo usposobljenost za uporabo tehnologij BIM. To lahko storite z usposabljanjem, delavnicami in spletnimi viri.

  • Prilagodite procese in delovne tokove: Prilagodite obstoječe procese in delovne tokove zahtevam BIM, da zagotovite nemoteno integracijo

  • Spodbujajte sodelovanje: BIM zahteva tesno sodelovanje med različnimi oddelki in partnerji. Spodbujajte komunikacijo in izmenjavo informacij, da izkoristite vse možnosti BIM.

BIM je revolucionarna tehnologija, ki lahko spremeni način gradnje. Z uvedbo BIM v vašem podjetju lahko izkoristite prednosti učinkovitejšega načrtovanja, boljše komunikacije in znatnih prihrankov pri stroških.

Da bi BIM kar najbolje izkoristili, je treba razviti jasno strategijo, izbrati prava orodja in vlagati v usposabljanje osebja. S pravo pripravo in izvajanjem je lahko BIM za vaše podjetje prava konkurenčna prednost.