Please enter a search term:

Conny Rochlitz

Položaj
FINANČNI DIREKTOR
Na spletni strani mprofi od
2011
Conny Rochlitz

Conny je naš visoko usposobljeni in izkušeni finančni direktor, ki ima ključno vlogo pri strateškem upravljanju našega podjetja. Njena glavna odgovornost je nadzor in upravljanje vseh finančnih dejavnosti, vključno s finančnim načrtovanjem, upravljanjem tveganj in računovodstvom.

V vlogi finančne direktorice Conny vodirazvoj in izvajanje finančnih strategij, usmerjenih v trajnostno rast in dobičkonosnost. Tesno sodeluje z vsemi vodstvenimi delavci, da bi zagotovila finančno stabilnost podjetja, hkrati pa razvija inovativne rešitve za izboljšanje finančne uspešnosti.

Conny je odgovorna za upravljanje denarnega toka in zagotavljanje zadostne likvidnosti podjetja za doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Analizira finančne podatke in poročila ter sprejema utemeljene odločitve o naložbah, oblikovanju proračuna in varčevanju s stroški.

Kot strokovnjak za obvladovanje tveganj Conny prepoznava morebitna finančna tveganja in razvija postopke za njihovo zmanjševanje ter zaščito podjetja pred negativnimi učinki. Odgovorna je tudi za skladnost z zakonskimi in regulativnimi zahtevami na finančnem področju ter zagotavlja, da naše podjetje vedno deluje pregledno in odgovorno.


To so moje kompetence:


Poznavanje izdelkov:


Tehnologije, s katerimi delam: